19 Nov
19Nov

Zmiany Polskiego Ładu zostały przegłosowane i w chodzą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Zmian jest bardzo dużo, ale kilka jest szczególnie istotnych, zwłaszcza dla przedsiębiorców.

1. Zmiana limitu płatności gotówkowych między firmami z 15.000 zł na 8.000 zł. W 2022 roku, jeżeli transakcja będzie przekraczała 8.000 zł, to przedsiębiorca będzie musiał zachować szczególną ostrożność. Chodzi o płatność przelewem, sprawdzenie białej listy oraz o mechanizm podzielonej płatności. Jest ta zmiana szczególnie ważna, ponieważ popełnienie błędu skutkuje bolesnymi konsekwencjami, a błędy są w zasadzie nie do naprawienia.

2. Zmiana sposobu obliczania składki zdrowotnej. Dla podatników będących na "liniówce" składka wyniesie 4,9% obliczana od dochodu nie mniejszego niż minimalne wynagrodzenie (dla pozostałych 9%). Co ważne, to składki zdrowotnej nie odliczymy od podatku. Ma to ogromny związek ze zmiany w sposobie obliczania podatku dochodowego oraz tzw. kwoty wolnej. (ryczałtowców w tym miejscu pomijam)

Są to w mojej ocenie dwie najbardziej bolesne zmiany dla mikroprzedsiębiorców. Zmian jest oczywiście więcej, również ważnych, ale one będą przedmiotem kolejnych wiadomości.
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.