08 Feb
08Feb

     Ulga abolicyjna, z której korzystają osoby pracujące dorywczo za granicą, została znacznie ograniczona. Wprowadzono ograniczenie ulgi do kwoty 1360 zł. Oznacza to, że osoby pracujące sezonowo w krajach takich jak Holandia czy Belgia, osiągające relatywnie niewielkie dochody jak na realia wspomnianych państw, najczęściej skorzystają w rozliczeniu z ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości. Wynika to z tego, że w takich przypadkach ulga sięga kwoty kilkuset złotych, a ta mieści się w ustalonym limicie.

WAŻNE: Ograniczenie ulgi dotyczy dochodów uzyskanych w 2021 roku. Rozliczana będzie dopiero w zeznaniu podatkowym PIT składanym w 2022 roku.

     Ograniczenie ulgi abolicyjnej najboleśniej dotknie osoby, które wykonują swoje usługi za granicą w ramach prowadzonej tam działalności gospodarczej. Dochody uzyskiwane w ten sposób często są dość wysokie, co też przełożyłoby się na wysoką kwotę ulgi. Ograniczenie powoduje konieczność odprowadzenia wysokiego podatku do polskiego urzędu skarbowego.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.